huisregels

_grote-bord-met-pictos

dsc_7483

dsc_7473img_8848

We vinden het belangrijk dat iedereen die in de speeltuin komt zich veilig voelt. Daar dragen we met zijn allen zorg voor. Soms blijkt het even nodig te zijn om iemand te wijzen op de huisregels. Daarom zijn de belangrijkste te vinden op de pictogrammen bij de entree van de speeltuin. De tekst hieronder is een aanvulling daarop.

Gedragsregels Bij De speeltuin van de smid gelden voor iedereen de volgende omgangsregels: Er wordt niet gevochten, gepest, gediscrimineerd en vernield.
 Deze regel geldt tegenover alle levende wezens: mensen, dieren, groot en klein, bomen en planten.

Toegang & verantwoordelijkheid De toegang is voor eigen risico. Kinderen van 8 jaar en ouder met zwemdiploma’s A en B kunnen hier vrij en zelfstandig spelen. Kinderen jonger dan 7 jaar hebben, vanwege de vele sloten, directe begeleiding van een volwassene nodig. Ouders/verzorgers/begeleiders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Het is niet toegestaan om

  • *honden of andere huisdieren op het terrein mee te nemen
  • *fietsen op het terrein mee te nemen
  • *(eigen) consumpties mee te nemen
  • *te roken of vuur te maken
  • *radio’s of andere geluidsinstallaties hardop aan te hebben
  • *afval achter te laten op het terrein
  • *in de sloten te zwemmen (het water is niet van zwemwaterkwaliteit)

 

Risico & veiligheid Het spelen in een natuurspeeltuin is nooit zonder risico. Juist van het aangaan van uitdagingen en het nemen van (verantwoorde) risico’s leert een kind en ontwikkelt het zich. Deze natuurspeeltuin is een plek waar je letterlijk kunt leren met vallen en opstaan. De veiligheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd door regelmatige inspecties en keuringen van het terrein en de speeltoestellen.

Schade De speeltuin van de smid is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen die niet te wijten zijn aan ondeugdelijke speeltoestellen of ondeugdelijke speelaanleidingen. Ook blijven ouders/verzorgers/begeleiders van de kinderen altijd aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van eigen of andermans persoonlijke eigendommen.

Openingstijden De tuin is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur.

Buiten genoemde openingstijden en/of bij gesloten hekken geldt: Verboden toegang voor onbevoegden, Art.461 Wetboek van strafrecht.

Wij zijn aangesloten bij de NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties)